Object içerisindeki value nun keyini değiştirme

Jan 22, 2020 | JavaScript

Bazı zamanlar elinizdeki datayı kullanırken başka plugin veya yapılara uygun hale getirmek için objenizin keylerinde değişiklik yapabilirsiniz.

const overrideMessage = dateOrderMessage.map(
    ({ timestamp: createdAt, message: text, ...rest }) => ({createdAt, text, ...rest}),
);

Yukarıdaki eskiden timestamp olan key i artık createdAt olarak değiştirdik.