Parent methodları üst elemanları seçmek için kullanılır. birden çok etiket ve div in iç içe olduğunu var sayalım $(document).ready(function(){ $("span").parent(); }); Bu medhod ile sadece span tag ının üstündeki eleman'a etki etmiş oluruz. eğer seçili eleman'ın...

read more