"Enter"a basıp içeriğe geçin

Tablo’yu Excel’e Çevirme (JavaScript)

Bu JavaScript fonksiyonu sayesinde HTML içerisindeki tablonuzu kullanıcıya excel formatında indirtebilirsiniz. Tabloda defaul değer olarak “print-table” id’si tanımlı table tagına bu id’yi verin export butonuna’da onlclick ile “fnExcelReport();” Tanımlayarak çalıştırabilirsiniz.

 

    function fnExcelReport() {
      var tab_text = "";
      var textRange; var j = 0;
      tab = document.getElementById('print-table'); // Excel'e çıkacak tablo id'si

      for (j = 0 ; j < tab.rows.length ; j++) {
        tab_text = tab_text + tab.rows[j].innerHTML + "";
        //tab_text=tab_text+"";
      }
      //Temizleme işlemleri
      tab_text = tab_text + "
"; tab_text = tab_text.replace(/]*>|<\/A>/g, "");//Linklerinizi temizler tab_text = tab_text.replace(/]*>/gi, ""); //Resimleri temizler tab_text = tab_text.replace(/]*>|<\/input>/gi, ""); // İnput ve Parametreler var ua = window.navigator.userAgent; var msie = ua.indexOf("MSIE "); if (msie > 0 || !!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv\:11\./)) // İE için { txtArea1.document.open("txt/html", "replace"); txtArea1.document.write(tab_text); txtArea1.document.close(); txtArea1.focus(); sa = txtArea1.document.execCommand("SaveAs", true, "Teşekkürler"); } else sa = window.open('data:application/vnd.ms-excel,' + encodeURIComponent(tab_text)); return (sa); }